×

 1: Thỏa thuận chung về điều khoản sử dụng Website bcreal.net

Đầu tiên, Công Ty TNHH Dịch Vụ BC chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ điều khoản thỏa thuận này, khi khách hàng sử dụng hoặc truy cập vào Website bcreal.net sẽ được hiểu là sự đồng ý, chấp nhận ràng buộc vào điều khoản đã thỏa thuận.

Bcreal.net là Website được thiết kế cho phép thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan, bao gồm tất cả những người sử dụng đăng thông tin quảng cáo với nhu cầu mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên hoặc tương tác với người sử dụng đó. bcreal.net chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ họa, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung dữ liệu khác được định dạng, tổ chắc và thu nhập dưới các hình thức khác nhau mà người sử dụng truy cập có thể truy cập tới được, bao gồm thông tin trên Website bcreal.net mà người sử dụng có thể thay đổi được như đăng thông tin quảng cáo mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản.

 

2: Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng.

1.1, Đối với người sử dụng.

Đồng ý chỉ truy cập và dùng Website bcreal.net với mục đích hợp pháp. Bạn phải có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ điều luật, các quy chế, quy luật gắn liền về việc bạn sử dụng Website bcreal.net

 

1.2, Những hạn chế đối với người sử dụng.

Truy cập tới Website bcreal.net, bạn đồng ý sẽ không:

– Không hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

– Không gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kì thông tin không đúng đắn, bao gồm tất cả hình thức truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hàng vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vị phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia hay luật quốc tế nào.

 

– Không gửi hay chuyển các thông tin phần mềm hoặc tài liệu khác bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm tới các quyền của những người khác, bên cạnh đó bao gồm cả những tài liệu xâm phạm tới quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, Cùng với đó các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

– Không gửi hoặc chuyển các thông tin, phần mềm, tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một số thành phần gây hại khác.

– Không thay đổi, làm hư hại, xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải thuộc nội dung sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho người khác truy cập tới Website bcreal.net

 

– Không được tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp bất kỳ, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được ủy quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

– Không vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay dịch vụ trực tuyến.

Nếu bạn có hành vi, vi phạm các quy định trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hàng động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là hợp lý để ngăn chặn sự sự truy cập, sử dụng trái phép Website bcreal.net, trong đó bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ hoặc báo cáo hành vi của bạn tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3: Các điều khoản khác.

Tôi và bạn thống nhất rằng các hoặt động của bạn trên Website bcreal.net là hợp pháp. Tôi có quyền chấm dứt hợp đồng với bạn nếu bạn vi phạm những điều khoản của chúng tôi. Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bản thỏa thuận này và một lần nữa cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trên bcreal.net sẽ hữu ích đối với bạn.